Saps Ibu Bapa 2022 Semakan Keputusan Peperiksaan Ujian Sekolah Rendah Dan Menengah

Sistem aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) merupakan pengurusan sistem penyimpanan data pendidikan sekolah-sekolah seluruh negeri di Malaysia.

Pengurusan sistem penyimpanan data pendidikan pada masa kini telah berubah selaras dengan perkembangan dunia teknologi masa kini sekali gus memberi manfaat dan kemudahan kepada mereka yang terlibat dalam sektor pendidikan.

Pendidikan Malaysia Selaras Dengan Perkembangan Teknologi Masa Kini

Menyedari kemudahan teknologi yang ada, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan sebuah sistem beraplikasi yang dikhususkan bagi mengumpul, menyimpan serta menganalisis data peperiksaan dalaman setiap sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri di Malaysia.

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah Lebih Dikenali Sebagai SAPS Ibu Bapa

Sistem tersebut dinamakan sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) atau lebih mudah disebut saps ibu bapa.

Sistem ini antara lain fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan data-data keputusan peperiksaan pelajar setiap sekolah-sekolah dibawah pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia.

SAPS Mempercepatkan Permintaan Data

Dengan kewujudan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) yang boleh dicapai secara dalam talian (online), ianya mempercepatkan permintaan data seperti keputusan peperiksaan pelajar untuk dianalisis oleh pihak-pihak yang terlibat termasuklah KPM, JPN, PPD dan sekolah serta ibu bapa ataupun pelajar itu sendiri.

Saps Ibu Bapa Semakan Keputusan Peperiksaan Sekolah Anak

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) lebih popular dikalangan ibu bapa kerana sistem ini menyediakan aplikasi khas untuk ibu bapa membuat semakan keputusan anak jagaan mereka, maka tidak hairanlah sistem lebih dikenali sebagai Saps Ibu Bapa.

SAPS Membantu Ibu Bapa Mengetahui Keputusan Anak Jagaan Lebih Cepat Dan Menjimat Masa

Aplikasi semakan ibu bapa yang ada dalam Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah ini sangat membantu ibu bapa bagi membuat pemantauan prestasi belajar serta perkembangan pembelajaran anak-anak mereka berdasarkan setiap ujian dan peperiksaan yang dijalankan di sekolah.

Cara Semakan Keputusan Peperiksaan Sekolah Anak Guna Saps Ibu Bapa

Bagi ibu bapa yang mahu mengetahui keputusan peperiksaan anak jagaan mereka di sekolah boleh menggunakan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) yang boleh dicapai secara dalam talian (online).

Bagaimanapun, data terkini bagi setiap keputusan peperiksaan adalah bergantung kepada guru mata pelajaran yang ditugaskan untuk memasukan data keputusan peperiksaan berdasarkan jadual tugasan yang telah disediakan oleh pihak pengurusan sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Berikut editor sertakan panduan kepada ibu bapa yang mahu menggunakan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) bagi membuat semakan terhadap keputusan peperiksaan / ujian anak jagaan masing-masing sama ada sekolah rendah atau menengah yang telah dijalankan.Ianya amat mudah sekali!

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah SAPS Semakan Ibu Bapa
Semakan SAPS
🔗Semakan Ibu Bapa Keputusan Peperiksaan Pelajar
Nota: Sila gunakan pelayar internet Google Chrome untuk kelancaran penggunaan sistem SAPS.
Panduan
1. Sila klik pada judul pautan (link) Semakan Ibu Bapa Keputusan Peperiksaan Pelajar dalam ruangan diatas.
2. Ibu bapa akan dibawa ke laman rasmi aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS). Seterusnya sila ikuti setiap langkah dan arahan penggunaan sistem tersebut. Ianya mudah sekali.
Paparan data keputusan ujian / markah, gred bagi peperiksaan terkini adalah mengikut jadual tugasan yang telah disediakan kepada guru, Ia bergantung kepada masa yang diambil oleh guru kelas dan guru mata pelajaran dalam membekalkan data keputusan peperiksaan ke dalam sistem SAPS.