Ringkasan Isi Penting Kandungan Intipati Bajet Baru 2023 Pembentangan Belanjawan Malaysia Madani Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim

Belanjawan [bajet] baharu Malaysia Madani 2023 pastinya akan mendapat perhatian rakyat dan penganalisis kewangan kerana Dasar Belanjawan itu sendiri merupakan satu perancangan tahunan kerajaan dalam bentuk dokumen yang mempunyai kepentingan tersendiri di antaranya perancangan ekonomi, kewangan dan sosial untuk pertumbuhan berterusan serta menjamin agihan kekayaan negara dengan adil.

Definisi Belanjawan Negara

Belanjawan boleh didefinisikan sebagai kenyataan mengenai dasar-dasar sosio-ekonomi dan perancangan Kerajaan terhadap kepentingan rakyat secara keseluruhannya bagi tempoh satu tahun yang berkait rapat dengan perancangan tahunan mengenai kedudukan ekonomi, kewangan dan fiskal negara.

Harapan Rakyat Terhadap Belanjawan Baharu Malaysia 2023

Yang paling penting adalah, rakyat mengharapkan penggubalan belanjawan tahunan negara yang baharu ini akan lebih berhemat serta mesra golongan berpendapatan rendah, adil serta saksama selain membangunkan semula ekonomi negara melalui meritokrasi dan persaingan.

TouchPoint Ringkasan Intipati Bajet 2023 Belanjawan Baru Malaysia Madani

Berikut editor sertakan maklumat peruntukan dan tema belanjawan baru Malaysia Madani 2023 selain ringkasan intipati bajet 2023 berdasarkan ucapan pembentangan bajet oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berlangsung di Dewan rakyat, Parlimen Malaysia pada hari Jumaat, 24 Februari 2023.

Tema Dan Peruntukan Bajet 2023 Belanjawan Baharu Malaysia Madani
TahunTemaPeruntukan Bajet
2023“Membangun Malaysia Madani”RM388.1 Billion

Senarai Ringkasan Intipati Penting Kandungan Bajet Baru 2023 Belanjawan Malaysia Madani

 1. Mulai tahun taksiran 2023, kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17 peratus kepada 15 peratus.
 2. Kerajaan menyediakan RM50 juta bagi membina baharu dan menaik taraf melibat 3,000 gerai dan 15 kiosk sebagai kemudahan penjaja kecil berniaga di lokasi tumpuan seluruh negara.
 3. RM176 juta bagi menaik taraf premis dan kemudahan perniagaan antaranya di bawah MARA, DBKL, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad [PUNB] dan Perbadanan Pembangunan Bandar [UDA].
 4. Agensi-agensi Kerajaan akan terus menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sehingga RM40 bilion.
 5. Usahawan mikro dan penjaja kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, BSN dan TEKUN dengan dana yang tersedia berjumlah RM1.7 bilion.
 6. Kerajaan juga bersetuju menanggung bayaran ujian memandu untuk lesen motosikal kelas B2 dan lesen teksi, bas dan e-hailing.
 7. Bagi perniagaan kecil dan sederhana [SME], hampir RM10 bilion dana pinjaman disediakan oleh Bank Negara Malaysia [BNM].
 8. NADMA disediakan RM150 juta antara lainnya untuk keperluan aset, sistem amaran dan bantuan bencana kepada rakyat yang terkesan.
 9. Angkatan Tentera Malaysia, Bomba dan RELA juga disediakan RM50 juta bagi menyediakan peralatan dan aset untuk menghadapi bencana.
 10. Kerajaan menyediakan RM20 juta ringgit di bawah Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti untuk manfaat 2,000 persatuan penduduk.
 11. RM38 juta disediakan bagi memelihara hidupan liar seperti harimau dan gajah serta habitat hutannya.
 12. Kerajaan akan menambah bilangan renjer yang mengawal kawasan hutan kepada 1,500 orang dengan mengutamakan khidmat komuniti orang asli dan veteran tentera dan polis melibatkan peruntukan RM50 juta.
 13. BNM menyediakan dana pinjaman sehingga RM2 bilion bagi mendukung syarikat pemula teknologi lestari dan membantu syarikat PKS menerap amalan rendah karbon.
 14. Khazanah menyediakan RM150 juta bagi merancakkan pembangunan projek mesra alam termasuk mendukung pasaran karbon dan penghutanan semula.
 15. Pelaksanaan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau [GTFS] ditambahbaik dengan nilai jaminan dinaikkan kepada RM3 bilion sehingga 2025.
 16. Melanjutkan galakan cukai kepada syarikat pengilangan yang memindahkan operasi ke Malaysia dan kadar cukai 15 peratus kepada C-Suite sehingga tahun 2024 bagi menarik pelaburan daripada syarikat yang terjejas akibat Covid-19 untuk beroperasi di Malaysia.
 17. Melanjutkan insentif cukai pendapatan serta elaun cukai pelaburan sehingga 31 Disember 2025 dalam bidang aeroangkasa.
 18. Kerajaan menyasarkan untuk menyiapkan dengan kadar segera pembaikan bagi 400 klinik daif dan 380 sekolah daif dengan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion ringgit.
 19. Kerajaan menyediakan RM2.7 bilion untuk menyelenggarakan dan menaik taraf jalan persekutuan.
 20. RM1.5 bilion juga disediakan bagi menaik taraf dan membina baharu jalan perhubungan desa dan jalan-jalan luar bandar.
 21. RM50 juta ringgit disediakan untuk segera memasang lampu-lampu jalan khususnya di kawasan berkemalangan tinggi.
 22. Meningkatkan pemberian MARRIS yang bertujuan untuk menyelenggarakan jalan negeri kepada RM5.2 bilion.
 23. Kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Sementara menunggu pindaan, kes-kes kecil yang hutangnya kurang RM50 ribu yang memenuhi syarat akan dilepaskan serta-merta mulai 1 Mac ini.
 24. Jabatan Bantuan Guaman akan menaikkan had kelayakan mendapatkan bantuan guaman penuh daripada RM30,000 kepada RM50,000.
 25. Skim Latihan Dual Nasional [SLDN] diperkukuh dengan peruntukan RM50 juta untuk manfaat lebih 8,000 pelatih.
 26. PERKESO akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17 ribu graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama tiga bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan.
 27. PERKESO menyediakan insentif kepada majikan menggaji golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, gelandangan dan penganggur tegar sehingga RM600 sebulan untuk tempoh sehingga tiga bulan.
 28. Kerajaan akan menanggung bayaran latihan untuk pekerja gig menjalani program peningkatan kemahiran micro credentials sehingga RM4,000.
 29. Kerajaan akan menyediakan RM50 juta geran sepadan untuk menggalakkan automasi sektor perladangan melalui penggunaan robotik dan kecerdasan buatan [Artificial Intelligence, AI] yang berupaya menggaji pekerja tempatan yang berkemahiran.
 30. RM80 juta disediakan bagi menambah baik kelestarian industri sawit dan mempergiat Kempen Menangani Antiminyak Sawit.
 31. Kerajaan menyediakan subsidi yuran taska RM180 sebulan selain menaikkan had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah yang layak daripada RM5,000 kepada RM7,000.
 32. Kerajaan memperuntukkan RM250 juta untuk mempromosi pelancongan.
 33. Sejumlah RM100 juta disediakan di bawah Skim Geran Pendigitalan PKS dan penjaja kecil.
 34. RM1 bilion juga tersedia sebagai dana pembiayaan di bawah BNM untuk membantu PMKS mengautomasikan proses perniagaan dan mendigitalkan operasi.
 35. RM30 juta disediakan antaranya juga untuk meningkatkan daya huni perumahan awam di Kuala Lumpur.
 36. Peruntukan RM50 juta kepada negeri Melaka dan Pulau Pinang untuk terus kekal memelihara tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO.
 37. Sejumlah RM750 juta peruntukan disediakan untuk tahun 2023 kepada Kementerian Ekonomi bagi menjayakan IPR.
 38. Kerajaan akan melaksanakan Inisiatif Pendapatan Rakyat [IPR] yang akan menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin supaya meningkatkan potensi pendapatan.
 39. Kerajaan kini membayar bantuan kebajikan bernilai 2.5 bilion ringgit kepada lebih 400 ribu penerima.
 40. Kerajaan melaksanakan Jualan Rahmah yang menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30 peratus lebih murah berbanding pasaran.
 41. Kredit e-Tunai Belia Rahmah berjumlah RM200 dengan peruntukan RM400 juta.
 42. Isi rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak.
 43. Sumbangan tunai turut diberikan kepada pesawah padi sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh tiga bulan atau semusim.
 44. BERNAS turut bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30 peratus keuntungan bersih kepada pesawah padi.
 45. Kerajaan bersetuju untuk menaikkan Paras Harga Pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah daripada RM2.50 sen kepada RM2.70 sekilogram.
 46. Menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh empat bulan.
 47. Kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak dua peratus melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM35,000 hingga RM100,000.
 48. BNM umpamanya menyediakan dana sehingga RM1 bilion di bawah Skim Pembiayaan Agrofood.
 49. RM30 juta untuk bekerjasama dengan beberapa Kerajaan negeri bagi melaksanakan projek-projek agromakanan.
 50. RM20 juta untuk melaksanakan program gotong-royong di semua sekolah seluruh Malaysia.
 51. RM50 juta turut disediakan bagi penyelenggaraan dan baik pulih rumah ibadat bukan Islam seluruh negara.
 52. RM 2.5 bilion disediakan bagi melaksanakan projek-projek melibatkan prasarana awam yang kebanyakannya untuk manfaat Sabah dan Sarawak.
 53. Lebih RM500 juta disediakan untuk menyelenggara Rumah Keluarga Angkatan Tentera dan membaik pulih kuarters kediaman dan institusi di bawah KDN.
 54. Kementerian Dalam Negeri [KDN] and Kementerian Pertahanan [KEMENTAH] masing-masing diperuntukkan sejumlah RM18.5 bilion dan RM17.7 bilion.
 55. Sumbangan khas RM600 kepada imam, bilal, tok siak, noja, marbut, guru KAFA dan guru takmir.
 56. Menaikkan elaun bagi 35,000 guru KAFA sebanyak RM100 kepada RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih 40 juta.
 57. Peruntukan berkaitan hal ehwal Islam berjumlah RM1.5 bilion.
 58. RM5 juta disediakan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan [YAKEB] bermula tahun 2023.
 59. Dana geran padanan RM50 juta bagi mendorong penajaan sektor swasta untuk program sukan.
 60. RM25 juta bagi menyemarak kegiatan kebudayaan dan kesenian di peringkat komuniti.
 61. RM102 juta disediakan sebagai Dana Kandungan Digital.
 62. RM10 juta disumbangkan kepada Yayasan Restu bagi pengedaran segera cetakan 20,000 naskah terjemahan al-Quran dalam bahasa Sweden serta bahasa asing utama dunia.
 63. Kerajaan meneruskan inisiatif pas bulanan My50 untuk manfaat hampir 180,000 pengguna.
 64. RM209 juta bagi mensubsidi pengangkutan udara untuk manfaat mereka.
 65. Kerajaan akan membekalkan sekolah dan institusi pendidikan KPM dengan 50,000 komputer riba.
 66. RM108 juta bagi memberi manfaat kepada lebih 240,000 ribu murid prasekolah KPM.
 67. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) telah ditambah daripada RM625 juta kepada RM777 juta tahun ini yang memanfaatkan 700,000 murid.
 68. RM900 juta untuk kerja-kerja menyelenggara kemudahan semua jenis sekolah merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan cina dan tamil.
 69. RM920 juta untuk naik taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah yang daif khususnya di Sabah dan Sarawak.
 70. Kementerian Pendidikan akan terus menerima peruntukan tertinggi iaitu sebanyak RM55.2 bilion ketimbang RM52.6 bilion tahun 2022.
 71. Kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam berpendapatan bulanan RM1,800 ke bawah untuk tempoh enam bulan.
 72. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN selama tiga bulan bermula 1 Mac 2023 sehingga 20 peratus.
 73. RM436 juta disediakan bagi membaik pulih infrastruktur dan menggantikan peralatan usang yang tidak lagi ekonomik di IPTA.
 74. Kementerian Pendidikan Tinggi akan diperuntukkan RM15.3 bilion.
 75. RM120 juta disalur bagi Skim Perubatan Madani khusus untuk golongan miskin mendapatkan rawatan kesihatan di klinik dan pengamal perubatan am swasta [GP].
 76. Kementerian Kesihatan menerima peruntukan kedua terbesar iaitu sebanyak RM36.3 bilion.
 77. Kerajaan akan menyediakan capaian internet percuma di 56 PPR terpilih untuk manfaat komuniti setempat.
 78. RM50 juta ringgit bagi memastikan keadaan yang selamat di PPR dengan keutamaan kepada mengganti lif-lif yang telah usang.
 79. Kerajaan bersetuju untuk memberi elaun khas RM100 sehari kepada semua ahli pasukan mencari dan penyelamat negara yang terlibat di dalam misi di Turkiye dan Syria.
 80. Ahli yang berumur antara 40 hingga 54 tahun dengan simpanan KWSP kurang RM10,000 di dalam Akaun 1 mereka, Kerajaan bersetuju untuk menambah caruman simpanan KWSP Akaun 1 mereka sebanyak RM500.
 81. Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam Gred 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara Kerajaan.

Berikut adalah lampiran berformat pdf ringkasan rasmi [TouchPoints] kandungan intipati ucapan Belanjawan Malaysia [Bajet 2023]. Untuk membaca atau memuat turun sila klik pada judul pautan di bawah.

lampiran pdf Pautan [Link] Lampiran PDF Teks Ucapan Dan TouchPoints Belanjawan Malaysia Madani 2023
🔗 Ringkasan Isi Penting Belanjawan Malaysia Madani 2023
🔗 Teks Ucapan Belanjawan Malaysia Madani Bajet 2023