Ringkasan Isi Penting Kandungan Intipati Bajet 2022 Touch Points Belanjawan Malaysia. Belanjawan (bajet) Malaysia 2022 pastinya akan mendapat perhatian rakyat dan penganalisis kewangan kerana Dasar Belanjawan itu sendiri merupakan satu perancangan tahunan kerajaan dalam bentuk dokumen yang mempunyai kepentingan tersendiri di antaranya perancangan ekonomi, kewangan dan sosial untuk pertumbuhan berterusan serta menjamin agihan kekayaan negara dengan adil.

Definisi Belanjawan Negara

Sehubungan itu, Belanjawan boleh didefinisikan sebagai kenyataan mengenai dasar-dasar sosio-ekonomi dan perancangan Kerajaan terhadap kepentingan rakyat secara keseluruhannya bagi tempoh satu tahun yang berkait rapat dengan perancangan tahunan mengenai kedudukan ekonomi, kewangan dan fiskal negara.

Empat Objektif Utama Bajet Malaysia 2022

Bagi pembentangan Belanjawan Malaysia 2022 ianya berlandaskan empat objektif utama iaitu melindungi dan menjaga kebajikan rakyat, memacukan lagi pertumbuhan ekonomi negara, melestarikan kehidupan serta memantapkan penyampaian perkhidmatan awam.

Oleh yang demikian, tidak hairanlah kandungan Intipati bajet 2022 akan menjadi tumpuan dan fokus dalam kalangan rakyat serta penganalisis kewangan.

Harapan Rakyat Terhadap Belanjawan Malaysia 2022

Yang paling penting adalah, rakyat mengharapkan penggubalan belanjawan tahunan negara akan lebih berhemat serta mesra golongan berpendapatan rendah, adil serta saksama selain membangunkan semula ekonomi negara melalui meritokrasi dan persaingan.

Fokus Belanjawan Malaysia 2022

Berikut merupakan penyertaan maklumat  berhubung dengan fokus belanjawan Malaysia 2022.

Tarikh bajet 2022 siaran langsung pembentangan belanjawan Malaysia

Memperkukuh Kesejahteraan Rakyat

  1. Melindungi Golongan Mudah Terjejas.
  2. Memperkasa Dan Meningkatkan Kualiti Kehidupan Rakyat.

Memacu Pertumbuhan Ekonomi

  1. Memacu pertumbuhan Ekonomi Dan Pelaburan Swasta.
  2. Menjana Peluang Pekerjaan.
  3. Menggalakkan Keyakinan Dan Perbelanjaan Pengguna Dan Pelabur.

Mengupaya Kehidupan Lestari

  1. Memberi Tumpuan Kepada Perspektif Alam Sekitar, Sosial Dan Tadbir Urus.
  2. Memastikan Kelestarian Untuk Pekerja, Pasaran, Alam Sekitar Dan Komuniti.

Memperkasa Penyampaian Perkhidmatan Awam

  1. Memberi Tumpuan Keberhasilan Dan Perkhidmatan Lebih Baik Kepada Rakyat.
  2. Memudahcarakan Urusan Perniagaan Dan Meningkatan Daya Saing Negara.

TouchPoints Ringkasan Intipati Bajet 2022 Belanjawan Malaysia

Berikut Infosentral sertakan maklumat peruntukan dan tema belanjawan Malaysia 2022 selain ringkasan intipati bajet 2022 berdasarkan ucapan pembentangan bajet oleh Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang berlangsung di Dewan rakyat, Parlimen Malaysia pada hari Jumaat, November 2021.

Tema Dan Peruntukan Bajet 2022 Belanjawan Malaysia
TahunTemaPeruntukan Bajet
2022

Senarai Intipati Penting Kandungan Bajet 2022 Belanjawan Malaysia

Berikut adalah lampiran berformat pdf ringkasan rasmi (TouchPoints) kandungan intipati ucapan Belanjawan Malaysia (Bajet 2022). Untuk membaca atau memuat turun sila klik pada judul pautan di bawah.

TouchPoints Belanjawan Malaysia 2022
Pautan (Link) Lampiran PDF : Ringkasan Isi Penting Belanjawan Malaysia 2022