Cara Semakan Keputusan SPM 2020 / 2021 Dan Tarikh Rasmi Pengumuman Keputusan. SPM adalah singkatan kepada Sijil Pelajaran Malaysia. SPM merupakan sebuah peperiksaan peringkat kebangsaan antara yang utama dalam sistem pendidikan di Malaysia dimana SPM ditadbir secara berpusat dengan penerapan elemen-elemen penilaian kerja kursus yang ditadbir oleh sekolah dan diambil di akhir Pendidikan Sekolah Menengah.

Objektif Peperiksaan SPM

Antara objektif peperiksaan SPM yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah untuk persijilan mata pelajaran. SPM merekodkan pencapaian calon-calon bagi setiap mata pelajaran yang lulus sahaja berserta dengan syarat minimum iaitu lulus Bahasa Melayu.

Kelebihan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Meskipun SPM berfungsi sebagai penarafan persijilan mata pelajaran, Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mempunyai kelebihannya yang tersendiri iaitu SPM digunakan sebagai syarat utama bagi tujuan permohonan kemasukan ke Universiti Awam (UA) atau Institut Pengajian Tinggi berdasarkan keputusan pencapaian kombinasi mata pelajaran dalam SPM yang sesuai dengan kursus yang hendak diikuti.

Keputusan SPM Sebagai Syarat Kelayakan

Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) juga digunakan sebagai syarat kelayakan bagi mendapatkan biasiswa pendidikan dan untuk tujuan-tujuan lain seperti permohonan pekerjaan.

Tarikh Keputusan SPM 2020 Diumumkan Dan Semakan Online Atau SMS

Kepada semua calon-calon yang telah menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2020 boleh mendapatkan keputusan SPM masing-masing pada tarikh yang akan diumum oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Berikut disertakan ruangan pengemaskinian maklumat berhubung dengan keputusan SPM 2020 yang merangkumi bila tarikh keputusan diumumkan serta kaedah untuk membuat semakan dan mendapatkan slip keputusan SPM 2020 yang lengkap.

Tarikh Rasmi Keputusan SPM 2020 Diumumkan Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
TarikhJam
10 Jun 2021 (Khamis)10:00 Pagi
Tarikh yang dinyatakan adalah tepat (rasmi) sepertimana diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
Panduan Semakan Keputusan SPM 2020 Secara Online Atau SMS
Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyediakan dua mekanisme atau kaedah kepada calon-calon bagi tujuan mengetahui keputusan SPM masing-masing dengan pantas iaitu dengan semakan secara dalam talian (online) dan perkhidmatan SMS.
Bagi calon-calon yang mahu mengetahui ringkasan keputusan SPM 2020 masing-masing dengan menggunakan cara semakan secara dalam talian (online), sila klik pada judul pautan dibawah.
1 – Pautan (link) Semakan Keputusan SPM 2020 Secara Online
2 – Pautan (link) https://myresult1.moe.gov.my
3 – Pautan (link) https://myresult2.moe.gov.my
Selain semakan online, calon-calon juga boleh mengetahui ringkasan keputusan SPM 2020 masing-masing dengan menggunakan perkhidmatan sistem pesanan ringkas Mysms 68886 dan sila rujuk kepada format seperti yang disertakan dibawah untuk tujuan penghantaran mesej.
Taip: SPM (jarak) NoKP (jarak) ANGKA GILIRAN dan SMS ke 68886
Contoh: SPM 990788035321 HG098A040 sms ke 68886
Calon Sekolah Dan Calon Persendirian Yang Tidak Mempunyai Capaian Internet
Calon SekolahCalon Persendirian
Bagi calon sekolah yang tidak mempunyai capaian internet, pihak sekolah akan mengenal pasti calon tersebut dan memaklumkan kaedah yang sesuai untuk mendapatkan keputusan.Bagi calon persendirian yang tidak mempunyai capaian internet pula, pihak Jabatan Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah akan mengenalpasti calon persendirian tersebut dan memaklumkan kaedah yang sesuai untuk mendapatkan keputusan peperiksaan.